Automation firewall policy

29 /042021

Automation firewall policy

Skybox Security xây dựng một cách tiếp cận thống nhất để quản lý chính sách bảo mật đảm bảo tuân thủ liên tục trên global networks và cloud.

Đơn giản hóa việc quản lý chính sách bảo mật với tự động hóa dựa trên phân tích để xử lý giám sát tuân thủ, kiểm toán, quản lý thay đổi và hơn thế nữa.

Mô hình mạng kết hợp

Phân tích toàn diện

Quy tắc quản lý vòng đời

Bằng cách mô hình hóa các mạng vật lý và các đám mây công cộng và riêng tư, Skybox có thể phân tích các đường dẫn từ đầu đến cuối và xác định các vi phạm một cách dễ dàng.

Skybox tự động hóa phân tích tuân thủ quy tắc, quyền truy cập và cấu hình trên các mạng kết hợp, cung cấp cho bạn thông tin chi tiết liên tục.

Tạo, xác nhận lại và hủy cấp phép các quy tắc tường lửa với quy trình thay đổi tự động đánh giá sự tuân thủ, các lỗ hổng bảo mật và các lỗ hổng bảo mật.

Tích hợp 140+ môi trường, thiết bị để hỗ trợ trong tự động quản lý.

Skybox kéo và nâng cao dữ liệu từ công nghệ hoạt động và bảo mật hiện có của bạn. Các tích hợp mạnh mẽ của chúng tôi cắt bỏ sự phức tạp để đơn giản hóa việc quản lý, cải thiện quy trình và tối ưu hóa các giải pháp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.