Blancco High Volume Drive Eraser

Blancco High Volume Drive Eraser

Tag : blancco

This Blancco Hardware Solution is an industrial solution in a wheeled rackmount cabinet designed for fast, high-volume erasure of loose SAS, SATA, SSD hard drives. It’s a turn-key setup, complete with data erasure software, hardware and customizable reporting capabilities.

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.