Data center monitoring

29 /042021

Data center monitoring

Giám sát và Quản lý Trung tâm Dữ liệu đã trở thành xương sống của nền kinh tế của chúng ta. Do đó, việc vận hành và bảo vệ Trung tâm Dữ liệu là rất quan trọng. Để giám sát Trung tâm dữ liệu an toàn và đáng tin cậy, tính minh bạch là điều quan trọng hàng đầu. Đây chính xác là những gì Motadata cung cấp với cách tiếp cận tích hợp và thống nhất để giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng CNTT giúp hiểu các quy trình hoạt động đầu cuối.

Data Center Monitoring

Đặc điểm nổi bật

Đo lường, giám sát, quản lý và kiểm soát tài nguyên của Trung tâm dữ liệu và mức tiêu thụ năng lượng của cả các thành phần cơ sở hạ tầng. Motadata cung cấp giải pháp monitoring all in one.

Khả năng hiển thị từ đầu đến cuối

Đo lường, giám sát, quản lý và kiểm soát tài nguyên của Trung tâm dữ liệu của cả hai thành phần cơ sở hạ tầng cơ sở (ví dụ: Đơn vị phân phối điện) và các thiết bị hạ tầng CNTT (ví dụ Máy chủ, Công tắc), v.v.

Dữ liệu tương quan

Việc không nhận ra sự tác động lẫn nhau hoặc phụ thuộc lẫn nhau của các yếu tố khác nhau có thể dẫn đến sự cố ngừng hoạt động ngoài kế hoạch - Hãy đảm bảo rằng bạn ngăn chặn điều đó bằng công cụ tương quan của Motadata.

Quyết định liên quan.

Có được sự minh bạch hoàn toàn của toàn bộ cơ sở hạ tầng Trung tâm dữ liệu, cho phép quản trị viên CNTT đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên các đòn bẩy cải tiến hoạt động.

Tự động hóa quy trình

Giảm mạnh độ phức tạp và sai sót của con người. Tận dụng tốt hơn lực lượng lao động với giải pháp tự động để quản lý và giám sát Trung tâm dữ liệu.

Quy mô mở.

Giải pháp sẵn sàng trong tương lai và có thể mở rộng. Trung tâm dữ liệu đang ngày càng phát triển và nhu cầu giám sát cũng vậy. Motadata có thể mở rộng quy mô và phát triển cùng với sự thành công của bạn.

Khắc phục sự cố thông minh.

Tìm và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của vấn đề chỉ bằng một cú nhấp chuột trước khi nó ảnh hưởng đến người dùng cuối của bạn. Kích hoạt các hành động khắc phục tự động để giải quyết vấn đề.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.