PC / Laptop Erasure

28 /042021

PC / Laptop Erasure

Giải pháp tẩy xóa dữ liệu an toàn cho doanh nghiệp.

Tẩy xóa dữ liệu PC/Laptop và các thiết bị lưu trữ.

Các doanh nghiệp đang cần tìm ra phương pháp tốt nhất để làm sạch dữ liệu trên toàn bộ danh mục tài sản CNTT của họ. Chỉ cần xóa hoặc định dạng lại dữ liệu sẽ để lại thông tin nhạy cảm và hầu hết các doanh nghiệp cần theo dõi kiểm tra để chứng minh việc tuân thủ các quy định về lưu giữ và làm sạch dữ liệu.

Xóa dữ liệu dựa trên phần mềm là phương pháp làm sạch dữ liệu được Gartner, NIST và ISO khuyến nghị cho phép sử dụng lại, bán lại hoặc quyên góp nội dung sau quá trình xóa. Các giải pháp xóa dữ liệu của Blancco hoạt động trên toàn bộ vòng đời dữ liệu để đảm bảo làm sạch dữ liệu hoàn toàn và chứng minh sự tuân thủ. 

Giải pháp xóa dữ liệu Blancco

Xem video để biết tổng quan nhanh về các giải pháp xóa dữ liệu của Blancco, bao gồm cách chúng có thể giúp bạn tuân thủ các quy định toàn cầu và xóa dữ liệu trên nhiều nội dung CNTT. 

 

Xóa dữ liệu để tái sử dụng, bán lại hoặc tái chế.

 

Xóa dữ liệu trên suốt vòng đời của dữ liệu.

Xóa dữ liệu trên suốt vòng đời của dữ liệu.

- Xóa dữ liệu ROT (Dự phòng, Lỗi thời hoặc Không bình thường) trên máy tính xách tay, PC, LUN hoặc VM.

- Xóa dữ liệu tạm thời - tệp dự án, thông tin khách hàng nhạy cảm, v.v. trong tệp, phân vùng hoặc theo yêu cầu hoặc lên lịch xóa tệp để chạy tự động thông qua Group Policy / Task Scheduler.

- Xóa dữ liệu để đáp ứng các chính sách lưu giữ- Ví dụ: dữ liệu xử lý tài chính hoặc nhạy cảm khác (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) cần được xóa trên cơ sở cụ thể, liên tục khỏi hệ thống của bạn; hoặc xóa dữ liệu vào cuối khung thời gian cụ thể theo yêu cầu của pháp luật.

Quản lý, thực thi và báo cáo một cách dễ dàng.

Với Bảng điều khiển quản lý Blancco, bạn có quyền truy cập vào giải pháp báo cáo tập trung, nơi bạn có thể quản lý tất cả các giấy phép xóa dữ liệu, tạo và sửa đổi người dùng và có khả năng hiển thị đầy đủ các hoạt động xóa. Và, tổ chức của bạn sẽ được hưởng lợi từ điểm kiểm soát quản lý dữ liệu tập trung với các báo cáo kiểm toán được chứng nhận, chống giả mạo.

Các lợi ích chính:

  •     Theo dõi và kiểm soát việc xóa dữ liệu đang diễn ra
  •     Tích hợp API với các hệ thống hiện có
  •     Thực hiện triển khai xóa linh hoạt tại chỗ hoặc qua cloud
  •     Truy cập vào chi tiết phần cứng để báo cáo tùy chỉnh
  •     Hợp lý hóa các chính sách quản lý vòng đời dữ liệu cho tất cả các giải pháp xóa dữ liệu Blancco trong một chương trình duy nhất
  •     Đạt được khả năng xóa dữ liệu được chứng nhận và quy trình kiểm tra chống giả mạo
  •     Tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành, bao gồm PCI DSS, HIPAA, SOX, ISO 27001, ISO 27040 và hơn thế nữa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.