Blancco 8 Bay Drive Eraser E800

Blancco 8 Bay Drive Eraser E800

Tag : blancco

This hardware solution is an industrial-grade server designed for volume data erasure. It can be configured to handle any type of loose drives, including NVMe, SSD, SAS, SATA, Fiber Channel and SCSI.

Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.